Voorwaarden

-Wanneer je bent verhinderd en de afspraak moet afzeggen, wil ik je vragen om dat uiterlijk 24 uur vooraf te doen.

-Betaling van een behandeling kan contant of via een betaalverzoek.

-Evenwicht vouchers zijn enkel inwisselbaar t.b.v. een behandeling uit het aanbod van Evenwicht en inwisselbaar tot een jaar na datum van uitgifte.

-Ik verwacht voorafgaand aan de behandeling een goede persoonlijke hygiëne. Dit is belangrijk voor jou en ook voor mij.

-Bij ziekte is het vaak niet goed een behandeling te ondergaan. Wanneer jij je ziek voelt, koorts, griep of ernstige verkoudheidsverschijnselen hebt, kan ik je niet masseren. Dit geldt ook bij de aanwezigheid van steenpuisten en andere ontstekingen.

-Als je twijfelt of je wel of niet een massage mag ondergaan, vraag ik je om hierover contact op te nemen met je huisarts.

-Massages zijn geen vervanging voor een behandeling die je bij een arts of therapeut volgt.

-De praktijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit klachten of aandoeningen die door de klant worden verzwegen.

-De massages zijn op eigen risico van de klant.

-Erotische massages maken geen onderdeel uit van de door mij aangeboden diensten en zijn expliciet uitgesloten. Wanneer tijdens een behandeling hieromtrent toespelingen worden gedaan zal ik de behandeling direct staken en je verzoeken de praktijk te verlaten. De kosten voor de afgesproken behandeling ben je in dat geval nog wel verschuldigd en worden ook in rekening gebracht.

-Ik hanteer het “Hygiëneprotocol werken in de Massagebranche tijdens en na Corona”. Deze kan je terugvinden op de website van belangenvereniging BMS.

Evenwicht Maak een afspraak